09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,450,000
 • Bán 5,552,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD17917.09
 • CAD18693.48
 • CHF25468.95
 • CNY3600.93
 • DKK3780.08
 • EUR28153.82
 • GBP32246.07
 • HKD3015.85
 • INR318.30
 • JPY216.36
 • KRW21.65
 • KWD79387.73
 • MYR5647.96
 • NOK2783.57
 • RUB337.99
 • SAR6378.96
 • SEK2771.09
 • SGD17509.43
 • THB747.16
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền